Hesla
adresa
Odvozená slova
adresa
témata
adresa -y ž
1.R údaj na dopise, zásilce ap. obsahující jméno příjemce a místo dodání
adresa trvalého bydliště
zpáteční adresa
firemní/soukromá adresa
přechodná/trvalá adresa
adresa podniku/příjemce/odesílatele
zásilka bez adresy
opatřit zavazadlo visačkou s adresou
napsat na obálku adresu
Pošlete dopis na tuto adresu.
adresa pro doručení;
2. (přen.)R údaj jména a bydliště nebo působení instituce
změnit adresu = přestěhovat se
uvést adresu
dát/nechat komu svou adresu
doručit co na adresu
vyměnit si adresy
bydlet na adrese
٭zmýlit se/splést se v adrese/splést si adresu = obrátit se na nepravého, hledat pomoc, informaci ap. na nesprávném místě
٭být na špatné/nepravé/nesprávné adrese; obrátit se na špatnou/nepravou/nesprávnou adresu = hledat pomoc, odpověď ap. na nesprávném místě; obviňovat nevinného
٭říct co na čí adresu = kritizovat někoho, vytknout někomu něco; napomenout, varovat někoho
3. (výp.)R údaj identifikující v elektronické poště příjemce i odesílatele
e-mailová/elektronická adresa
4. (výp.)R číslo nebo symbol odkazující na místo v paměti počítače nebo na zdroj dat
adresní příd.