Hesla
osmasias
Číslovky základní
jeden, jedna, jednodva, dvětřičtyřipětšestsedmosmdevětdesetjedenáctdvanácttřináctčtrnáctpatnáctšestnáctsedmnáctosmnáctdevatenáctdvacettřicetčtyřicetpadesátšedesátsedmdesátosmdesátdevadesátstotisícmilion
Odvozená slova
osmosmý
témata
osm [osm, osum] čísl. zákl. (2., 3., 6., 7. -mi; 4. osm)
E označuje počet 8
Pracuje osm hodin denně.
Pavouk má osm nohou.
Autobus odjíždí v osm hodin.
Odseděl si osm let.
Únor má dvacet osm dní.
osm a půl litru
před osmi měsíci
Je v práci od osmi hodin.
osmý čísl. řad.
R nacházející se v pořadí na čísle osm
osmá kapitola/lekce
čtyřicátý osmý rok
osmý svazek encyklopedie
chodit do osmé třídy
٭vidět osmý div světa = něco velmi neobvyklého, podivuhodného
osmery čísl. soubor. (ve spojení s pomnožnými jmény také ve funkci čísl. zákl., k vyjádření počtu jednotlivých kusů)
E vyjadřuje počet osmi souborů
osmery lyže/brusle
osmero -a s čísl. úhrn.
(kniž.)osmero pavoučích nohou
osmkrát [osm-, osum-] čísl. nás.
osmkrát zvětšená fotografie
Domácí osmkrát za sebou neprohráli.
osminásobný čísl. nás.
R osmkrát opakovaný, osmkrát větší
osminásobný dárce krve
osminásobné vítězství
osmina -y ž čísl. díl.
-yR část celku vzniklá rozdělením na osm stejných dílů
Je obsazena jen osmina míst.
dělit co na osminy
Dvě osminy jsou jedna čtvrtina.
osminový příd.
hud. osminová nota = G nota trvající osminu celé noty (půl doby);