Hesla
žít1žít2, žnoutžito
Předpony
žít1žít2, žnoutdožít1dožít2, dožnoutpožít1požít2, požnoutpřežítvyžítvyžnoutzažít
Odvozená slova
žít1žít2, žnout
témata
žít1 ned. (1. j. žiji, hovor. žiju; 3. mn. žijí, hovor. žijou; rozk. žij; čin. žil; přech. přít. žije; podst. žití)
1.R být naživu
Není mrtvý, ještě žije.
Žil do osmdesáti let.
Její otec zemřel, ale matka ještě žije.
Nežil nadarmo.
Dokud budu žít. = pořád
Člověk nemůže žít bez kyslíku.
žít ve 20. století
Žil v letech 1920-1981.
žert. Tak co, žiješ ještě?
Žil byl jeden král... (v pohádkách)
A jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. (v pohádkách)
2.ať žijeR zvolání na počest něčeho, někoho
Ať žije svoboda/král!
٭Král je mrtev, ať žije král! = vyjadřuje rychlé smíření se se ztrátou někoho (něčeho) a nahrazení někým (něčím) novým
3.R trávit život jistým způsobem, za jistých podmínek
žít skromně/zdravě/kulturně
žít v radovánkách
žít ve strachu/v očekávání/ve stresu
žít v nesvobodě/osamění
žít v hříchu
žít v přesvědčení/naději, že ... = být přesvědčen, doufat
žít na pokraji bídy
hovor. Jak žiješ? = Jak se máš?
٭žít dvojí život = žít dvěma zcela odlišnými a nekompatibilními způsoby života
٭žít ve lži = něco tajit ap.
٭žít vlastním životem = samostatně, po svém
٭žít ze dne na den = v nejistotě; naplno
٭žít z ruky do huby = být chudý
٭žít jako v pohádce/ráji/nebi = žít blaženě, šťastně, pohodlně
٭žít na velké/vysoké noze = nákladně
٭žít na volné noze = svobodně, volně
٭žít o chlebu a vodě = být chudý
4.R být v jistém společenském vztahu
Žiješ teď s někým?
žít jako rodina
žít (spolu) jako muž a žena
٭žít (s kým) na hromádce/na psí knížku/na divoko/jen tak = bez sňatku
5.R udržovat svou existenci, brát odněkud prostředky
žít za cizí peníze/na cizí účet
Nemají z čeho žít.
žít z jednoho platu
žít z úroků
přen. žít ze vzpomínek
٭žít na dluh = bez vlastních peněz ap.
6.R mít domov; bydlet
žít odděleně (o manželích)
žít ve městě/na venkově
žít u dětí
žít v rodinném domě
7.R spatřovat v něčem, někom smysl svého života, zaměřovat své snažení
žít (jen) pro rodinu
žít svou prací
8.R existovat v čase
Tradice žijí dál.
žít si ned.
(expr.)Ten si žije!
Žije si jako pán.
Nežije si špatně.
Za ty prachy si můžeme docela slušně žít.
žít si po svém
٭žít si nad poměry = nákladněji, než příjmy dovolují