Hesla
méstnéstnést sevéstvést se
Předpony
méstoméstsméstvméstvyméstzamést
témata
mést ned. (1. j. metu; rozk. meť; 2. mn. meťte; čin. metl; přech. přít. meta; podst. metení)
1.R odklízet nečistotu smetákem ap.
mést smetí/sníh z chodníku
mést chodník
٭mést si před vlastním prahem = hledět si svého, starat se o sebe
٭Nové koště dobře mete. = nový pracovník zpočátku zpravidla horlivě vykonává své povinnosti
2. (expr.)R rychle se pohybovat
Metl si to z práce domů.