Hesla
ctítústitúžit sebílitbítbít secílitkilolítNilsilosílasílitsítvilavítžílažít1žít2, žnout
Předpony
ctítpoctítuctítzneuctít
Odvozená slova
ctít
Slovní spojení
velectěný
témata
ctít ned. (3. mn. ctí; rozk. cti; 2. mn. ctěte; čin. ctil; trp. ctěn; přech. přít. ctě)
1.R mít v úctě, ve vážnosti
ctít rodiče/představené/nadřízené
ctít (čí) přesvědčení/památku
28. října ctíme státní svátek.
být všemi ctěn
ctít koho jako svatého
náb. Cti otce svého a matku svou. = náboženské přikázání
2.S zachovávat
Poddaní ctí nařízení svého pána.
Soudce ctil právo obhajoby a obžaloby.
٭ctít barvu (v karetní hře) = hráč musí vynést kartu stejné barvy jako byla první vynesená karta
٭ctít barvu = zachovat stejný stav, nezavádět novoty
ctěný příd.
R požívající úctu
Jak se vede ctěnému manželovi?
iron. Vyřiď to ctěnému bratrovi!