Hesla
o1o2
témata
o1 předl. se 4. a 6. p.
1.E vyjadřuje vazbu u sloves nebo dějových jmen, zprav. myšlení, vědomí, úsilí ap.
volat o pomoc
požádat koho o ruku
O čem přemýšlíš?
O čem mluvili?
Oč běží?
O čem to je?
O co jde?
O to tady nejde.
O čem píšeš?
O tom nepochybuj.
vyprávět (komu) o svých zážitcích
pečovat o nemocného
zajímat se o historii
snít o lásce
přít se o maličkosti
bát se/starat se o děti
٭Já o voze, ty o koze. = Každý mluvíme o něčem jiném.
٭Už si o tom cvrlikají/štěbetají vrabci (na střeše). = Je to už všeobecně známo.
2.E vyjadřuje časový údaj
o půlnoci
o půl páté
o víkendu
o Vánocích
čaj o páté;
3.E vyjadřuje množství, rozměr, rozsah ap.
byt o dvou pokojích
dům o dvou podlažích
úsečka o délce 5 cm
pozemek o rozloze 200 m2
seminární práce o třiceti stranách
hra o třech dějstvích
٭Všude chleba o dvou kůrkách. = Všude jsou klady i zápory.
4.E vyjadřuje měrový rozdíl
Je starší o dva roky.
přerůst koho o hlavu
splést se o dvacet korun
vystupovat o zastávku dál
o poznání světlejší barva
٭(vyhrát) o prsa = o kousek
٭(uniknout) o chlup/vlas = velmi těsně
٭o sto šest = ze všech sil
٭pran. Na Nový rok o slepičí krok.
5.E vyjadřuje prostředek, nástroj, pomůcku, za jejíž pomoci se děj uskutečňuje
chodit o berlích
sport. skok o tyči;
٭chodit o žebrácké holi = žebrat
6.E vyjadřuje těsný dotyk s něčím
zakopnout o práh
opřít se o hůl
Pes se jí otřel o nohu.
7.E vyjadřuje způsob nebo průvodní okolnosti, za kterých se něco děje
být o hladu
zůstat s kým o samotě
٭mluvit o překot = rychle, překotně
٭(běžet) s větrem o závod = velkou rychlostí