Hesla
i1i2
témata
i1 spoj. souř.
1.E slučuje v kladné větě těsněji než spojka a dva nebo více větných členů stejné platnosti, zejm. jde-li o výrazy vyjadřující představy nějak vnitřně spjaté nebo navzájem se doplňující
Manželé spolu snášejí dobré i zlé.
Jsou známy příčiny, jakož i následky.
dnem i nocí = S neustále; (věnovat se čemu) tělem i duší = S cele;
2.E vyjadřuje zdůraznění větného členu nebo věty zdvojením spojky
Dělá si legraci i ze sebe, i z druhých.
3.E rozšiřuje platnost příslušného tvrzení na další případ
před i se píše čárkaBlahopřáli mu všichni kolegové, i nadřízený.
Dostal nejen důtku třídního učitele, ale i ředitele školy.
4.E zdůrazňuje větný člen ve spojení s předložkou s, se
před i se čárka nepíšePřišel i s partnerkou.
5.E rozšiřuje platnost příslušného tvrzení i na případ, o kterém bychom to nepředpokládali
před i se čárka nepíšeTo se týká i tebe.
I ty sis stěžoval?
٭I mistr tesař se (někdy) utne. = I zkušený člověk dělá chyby.
6.E vymezuje nejzazší okolnost, za níž platí druhá část výpovědi, někdy i nečekaně
před i nebo spojovacím výrazem s i se píše čárkaŠli na výlet, i když pršelo.
Odpustila by mu, i kdyby ji podvedl.
7.E zvlášť vytýká, zesiluje, stupňuje některý větný člen
před i nebo spojením s i se píše čárkaVšichni se mu posmívali, ba i nejlepší kamarád.
Mluvil hlasitě, ba i křičel.