Hesla
u
témata
u předl. s 2. p., řidč. 6. p.
1.E vyjadřuje místní blízkost, umístění blízko něčeho
stát u dveří
sedět u počítače/stolu/zrcadla
ležet u moře
vesnice u Prahy
u pramene řeky
mít u sebe drobné
být u zdroje informací = mít k nim blízko
být u moci
zaklepat u (čích) dveří
přen. být u kolébky (čeho) = u vzniku
hist. bitva u Lipan;
٭mít celý svět u nohou = mít příležitost se prosadit
٭být u vesla = být vedoucím činitelem, moct rozhodovat
٭být u konce s dechem = být zcela vyčerpán
2.E vyjadřuje pobyt v nějakém prostředí
bydlet u rodičů/přítele
návštěva u známých
tam u nás
pobývat u moře
zastavit se u příbuzných
U nás je nejlepší pivo na světě. = v naší zemi
3.E vyjadřuje přináležitost k něčemu
kapsa u kalhot
sluchátko u telefonu
ucho u tašky
podvozek u letadla
٭být (kde) páté kolo u vozu = být zbytečný, nevyužitý v rodině, určitém prostředí ap.
4.E vyjadřuje pobývání někde za určitý účelem nebo účast na něčem
nakupovat u řezníka
být u lékaře
sedět u kadeřnice
být u zkoušky
přimluvit se u třídního učitele (za koho)
5.E vyjadřuje účast ap. na nějakém jednání, oficiální akci ap.
jednání u soudu
zastupování u mezinárodního úřadu
6.E vyjadřuje vztah, zřetel
zdravotní komplikace u kuřáků
U nich tomu tak není.
narazit u koho na odpor/neporozumění
U něj už mě nemůže nic překvapit!
7.E vyjadřuje způsob nebo průvodní okolnosti
popovídat si s přítelem u vína
Probereme to u večeře.
U jídla se nemluví.
trávit večery u televize
8.E vyjadřuje pracovní příslušnost
být u armády
pracovat u dráhy = na dráze
sloužit u tankistů
9. s 6. p.E zastupuje předložku v
u příležitosti oslav/výročí;
٭být u vytržení z čeho, nad čím = být z něčeho nadšen, něčím překvapen