Hesla
sporsporaspořit
spor
1.neshoda, konflikt, hádka, (kniž.) rozepře
2.pře (soudní)
3.rozpor jednota, shoda, soulad