Hesla
prostý
prostý
1.jednoduchý, střídmý, střízlivý složitý, komplikovaný
2.všední (oblečení), skromný, obyčejný, neurozený (člověk) výstřední (oblečení), honosný (dům)
3.pouhý
4. (kniž.)(neutr.) zbavený čeho