Hesla
anály
anályaudio/cz/000/cz-000532.mp3
1.(neutr.) letopisy, kronika
2.(neutr.) záznamy, spisy (soudní)