Výklady
Na začátku větných celkůInterpunkční znaménkaUvozovky ( »«)Odsuvník (apostrof) (')Pomlčka (–)Přímá řeč
Poznámky
Uvozovky ( »«)
 Zpět

11.2Na začátku větných celkůVelké písmeno se píše:A. Na začátku větných celků, tj. na úplném začátku psaného projevu, nebo po tečce, otazníku či vykřičníku, označují-li konec předchozí věty: Kdo se moc ptá, moc se doví.Ukládejte mimo dosah dětí!Proč mi to tají? Zuřil jsem vskrytu, ale sám jsem také mlčel.B. Na začátku nadpisů, titulů uměleckých děl, záhlaví, adres ap.:Veřejné záchodky – věc životně veledůležitá (titulek článku)Bubáci pro všední den (titul knihy)Ctěná slečnaMagdaléna Čermáková508 01 Hořice v Podkrkonoší 105C. Na začátku větného celku uvnitř jiné věty (přímá řeč, citát, heslo, přísloví ap.), zvláště není-li graficky odlišen (typem písma, uvozovkami ap.):Polkl jsem a odhodlaně jsem pravil: Sesmilnil jsem.Jak se říká Kdo se bojí, nesmí do lesa.Ideály Francouzské revoluce byly vtěleny do hesla Volnost, rovnost, bratrství.Pokud se nejedná o přímé citování a pokud je citát (popř. motto ap.) uveden dvojtečkou nebo graficky odlišen (typem písma, uvozovkami ap.), je možno psát i písmeno malé:V duchu si říkala: tak ty se mně snad jenom zdáš.Okřídlené spojení kostky jsou vrženy zná snad každý.D. Obvykle na začátku výčtů po dvojtečce, jejichž body (nebo alespoň jeden bod) tvoří větné celky. Za jednotlivými body pak píšeme tečku:Rodinu můžeme analyzovat z hlediska jejích funkcí:1. Biologicko-reprodukční zajišťuje plození potomstva a uspokojování sexuálních potřeb.2. Ekonomická vymezuje rodinu jako výrobní jednotku (v minulosti), dnes spíše jako prostor uplatňování různých strategií jejích členů, avšak v rámci společného hospodaření.3. Socializačně-výchovná, akulturační.4. Emocionální, v níž jde o uspokojování citových potřeb, o vědomí jistoty, uznání a vzájemné podpory.Cévy se dělí na:1. Tepny (arterie), vedoucí krev od srdce.2. Žíly (vény), vedoucí krev k srdci.3. Kapiláry, v nichž se odehrává výměna látek mezi krví a tkáněmi.4. Lymfatické cévy, které vedou lymfu.U výčtů, jejichž body netvoří větné celky, se píše po dvojtečce malé písmeno. Jednotlivé body výčtu jsou odděleny čárkou nebo středníkem a za posledním bodem výčtu se píše tečka. Tvoří-li jednotlivé body výčtu jedno slovo, často se za nimi nedělá žádné interpunkční znaménko:Podle účinných látek můžeme rozdělit naše nejznámější jedovaté rostliny na:a) obsahující alkaloidy – námel, blín, rulík, durman;b) obsahující glykosidy – náprstník, konvalinka;c) obsahující saponiny – vraní oko;d) obsahující silice – chvojka, rojovník.Český národní jazyk tvoří tyto útvary:1. spisovný jazyk2. nespisovné útvarya) tradiční teritoriální dialektb) interdialektc) obecná čeština3. poloútvary národního jazykaa) profesní mluvab) slangc) argotE. Ve jménech literárních děl nebo v titulcích sestávajících ze dvou samostatných částí (obsahují spojky aneb, čili, dříve také to jest, nebo) se může psát počáteční písmeno druhé části velké i malé (pokud ovšem druhá část nezačíná vlastním jménem):Dášeňka čili život štěněte i Dášeňka čili Život štěněteŠpinavé stránky čistých paliv aneb co také znamenají alternativní energie i Špinavé stránky čistých paliv aneb Co také znamenají alternativní energiePražští sládci aneb Kubíček dostane za vyučenouKoruna bludařstva, to jest Postyla kacířská i Koruna bludařstva, to jest postyla kacířskáZáře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav