Výklady
Interpunkční znaménkaTečka (.)Tři tečky (...)
Poznámky
Tři tečky (...)Pomlčka (–)
 Zpět

12Interpunkční znaménkaInterpunkční (též členicí) znaménka slouží k významovému členění textu a ke zdůraznění jeho zvukové výstavby. Oddělují od sebe výpovědi, části výpovědí, na konci výpovědí naznačují intonaci.Mezi interpunkční znaménka patří čárka, tečka, středník, otazník, vykřičník, dvojtečka, uvozovky, tři tečky, závorky, odsuvník (apostrof), pomlčka a lomítko. Jejich užívání se nazývá interpunkce.Do kapitoly o interpunkčních znaménkách je zahrnut i výklad o spojovníku, grafickém znaku, jehož funkcí je spojování výrazů tvořících těsný celek (často se mylně zaměňuje s pomlčkou). O druhé funkci spojovníku – rozdělování slov na konci řádků – pojednává kapitola 13.