První multimediální portál pro češtinu

 • Největší multimediální portál o českém jazyce.
 • Pravidelně aktualizované informace.
 • Přístupný on-line, zcela zdarma a bez registrace.
 • Dostupný na počítači, tabletu i mobilu.

Portál Nechybujte.cz je spolehlivý zdroj informací o českém jazyce na internetu. S podrobným výkladovým slovníkem češtiny, čítajícím více než 70 000 hesel, je Nechybujte.cz největší a nejaktuálnější multimediální portál o češtině on-line. Responzivní design zajišťuje komfortní používání na různých zařízeních, od počítačů po mobilní telefony. Všechny zdroje na Nechybujte.cz jsou dostupné zdarma a bez nutnosti registrace.

S Nechybujte.cz získáte přístup k rozsáhlé databázi jazykových zdrojů a širokému spektru informací o českém jazyce, včetně výkladového slovníku, slovníku synonym, gramatiky, pravidel pravopisu a jazykových nástrojů (automatického doplnění diakritiky, kontroly pravopisu, ozvučení textu). Navíc zde najdete nahrávky výslovnosti, kompletní tabulky tvarosloví, ilustrativní fotografie, tematické okruhy a mnoho dalšího, to vše na jednom místě.

Slovník současné češtiny

 • První multimediální výkladový slovník češtiny.
 • Přes 70 000 hesel s výklady, příklady, idiomy, nepravidelnými tvary a přepisem správné výslovnosti.
 • Ozvučení hesel, výkladů, příkladů a idiomů rodilými mluvčími.
 • Kompletní tabulky skloňování jmen a časování sloves.

Představujeme nejnovější a nejucelenější multimediální výkladový slovník češtiny, obsahující 70 000 hesel s výklady, příklady, idiomy, nepravidelnými tvary a přepisem správné výslovnosti, který překonává stávající jazykové zdroje. Do výkladového slovníku jsme také připojili více než 2 500 ilustrativních fotografií a ilustrací, které prostřednictvím vizuálního znázornění usnadňují pochopení významů slov.

Nechybujte.cz nabízí tabulky tvarů pro všechna podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky i slovesa. Kliknutím na ikonu tabulky získáte snadno a rychle kompletní sady slovních tvarů. Kliknutím na ikonu reproduktoru vedle hesla, výkladů významu nebo příkladů se přehraje jejich zvuková podoba – nahrávka výslovnosti nebo syntéza řeči rodilých mluvčích. Poslechněte si, jak správně vyslovit i ta nejtěžší česká slova a slovní spojení.

Vyzkoušet si výkladový slovník

Slovník českých synonym

 • Snadná cesta k pestré slovní zásobě.
 • Prevence proti častému opakování slov.
 • Každé heslo obsahuje nahrávku výslovnosti.

Slovník českých synonym vám otevře bránu do světa bohaté a pestré češtiny. Nabízí více než 67 000 hesel a nepřeberné množství významově podobných i protikladných slov. Odhalte nové možnosti, jak vyjádřit své myšlenky, a pozvedněte svůj jazykový projev na novou úroveň. Se Slovníkem českých synonym se stanete skutečným mistrem slova.

Vyzkoušet si slovník synonym

Pravidla českého pravopisu

 • Aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy.
 • Podrobně zpracované kapitoly.
 • Velké množství užitečných příkladů.
 • U každého hesla podrobné údaje o tvarech a dělení slova.

Český jazyk vyniká rozmanitou slovní zásobou a variabilitou, ale právě v těchto vlastnostech tkví i jeho výzva. v Pravidlech českého pravopisu na Nechybujte.cz se dozvíte nejen to, jak se slova správně píšou, ohýbají nebo k jakému mluvnickému rodu přísluší, ale například také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní formy. S Pravidly českého pravopisu se stane pravopis vaším přítelem a umožní vám psát s větší jistotou.

Podívat se na pravidla pravopisu

Obrázkový slovník

 • Více než 3 300 obrázků v tematických kategoriích.
 • Zábavný a efektivní způsob učení se slovíček.
 • Ozvučené popisky všech obrázků a fotografií.

Představujeme vám unikátní kolekci, která zahrnuje více než 3 300 slov a fotografií, pečlivě uspořádaných do více než 50 tematických oblastí. Tento obrázkový slovník je ideální pro vizuální formu učení, pro děti, studenty i dospělé, kteří hledají zábavný a efektivní způsob, jak rozšířit svou slovní zásobu. Obrázkový slovník představuje slova v novém kontextu a uvádí je do dalších souvislostí.

Vyzkoušet si obrázkový slovník

Gramatika češtiny

 • Komplexní popis aktuálních gramatických jevů.
 • Množství praktických příkladů.
 • Četné poznámky, upozornění na výjimky, zajímavosti.

Gramatika poskytuje jasný a stručný popis jazykového systému od hláskosloví až po větnou stavbu a vysvětlení i těch nejkomplikovanějších gramatických struktur. Ať už jste student potýkající se s pádovými koncovkami, profesionál, který tříbí své písemné vyjadřování, nebo jen jazykový nadšenec, Gramatika češtiny je zde, aby vám pomohla.

Podívat se na gramatiku

Nástroje

 • Automatické doplnění diakritiky.
 • Kontrola pravopisu.
 • Ozvučení textů pomocí syntetických hlasů.

Nástroje na Nechybujte.cz nabízejí užitečné pomůcky, které vám usnadní práci s jazykem. Mezi tyto pomocníky patří automatické doplňování diakritiky, kontrola pravopisu, rychlé a snadné propojení do Pravidel českého pravopisu, nabídka významově blízkých slov ze Slovníku českých synonym a náhled výkladů slov ze Slovníku současné češtiny. Své texty si dokonce můžete ozvučit pomocí různých syntetických hlasů. S těmito nástroji bude psaní vašich textů snadnější a efektivnější.

Vyzkoušet si nástroje