Hesla
cookie
témata
cookie [kúkí] ž neskl.
1R křehká sladká sušenka s různými přísadami (čokoládovými kousky, ořechy ap.)
2R krátká textová informace ukládaná webovými servery do prohlížečů, sloužící k zapamatování některých nastavení, identifikaci prohlížeče ap.