menu
menu

Vítejte na nechybujte.cz!

Chcete se správně vyjadřovat? Rádi byste obohatili svoji slovní zásobu? Nejste si jisti v pravopisu? Na tomto webu naleznete všechno potřebné, abyste si zdokonalili češtinu.


Využijte Slovník současné češtiny, který jsme ve společnosti LINGEA vytvořili za uplynulých 15 let a nyní obsahuje více než 70 000 hesel. K dispozici je i Slovník českých synonym a antonym, který Vám odhalí bohatství naší mateřštiny. Pokud si nejste jisti skloňováním či rodem, můžete nahlédnout do Pravidel českého pravopisu.

Více

Slovník současné češtiny

Slovník současné češtiny obsahuje desetitisíce slov, a je proto výborným jazykovým pomocníkem. Vznikal od samého počátku existence společnosti LINGEA a postupně se stal její vlajkovou lodí. Naleznete v něm popis významů jednotlivých slov i jejich správné kontextové užití.

Více

Pravidla českého pravopisu

O co je naše řeč krásnější, o to je složitější. Proto jsou na našem webu volně dostupná velká Pravidla českého pravopisu, ve kterých se dozvíte nejen to, jak se správně slova ohýbají nebo k jakému rodu přísluší, ale například také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní tvary.

Více

Slovník českých synonym a antonym

Ve Slovníku českých synonym a antonym najdete nepřeberné množství významově podobných i zcela protikladných slov. Tento slovník se stane Vaším nejlepším přítelem při rozšiřování slovní zásoby. Využijte také informace o stylových příznacích jednotlivých významů, které Vám pomohou vyjadřovat se zcela přesně a adekvátně.

Více

Gramatika češtiny

Jasné a stručné zpracování Gramatiky češtiny Vám pomůže pochopit i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Jsou zde podrobné informace o hláskosloví, tvarosloví a větné skladbě.

Více