Vítejte na nechybujte.cz!

Chcete se správně vyjadřovat? Rádi byste obohatili svoji slovní zásobu? Nejste si jisti v pravopisu? Na tomto webu naleznete všechny potřebné informace ke zlepšení svého jazykového projevu.


Využijte náš internetový Slovník současné češtiny, který jsme ve společnosti LINGEA vytvořili za uplynulých 15 let a nyní obsahuje více než 70 000 hesel. K dispozici je i Slovník českých synonym a antonym, který Vám odhalí bohatství naší mateřštiny. Pokud si nejste jisti skloňováním či rodem, můžete nahlédnout do velkých Pravidel českého pravopisu.

Více

Tento portál doporučují:

Metodický portál RVP Masarykova univerzita - Filozofická fakulta Národní institut pro další vzdělávání Jednota tlumočníků a překladatelů asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Slovník současné češtiny

Slovník současné češtiny obsahuje desetitisíce slov, a je proto výborným jazykovým pomocníkem. Vznikal od samého počátku fungování společnosti LINGEA a postupně se stal její vlajkovou lodí. Naleznete v něm významy jednotlivých slov i jejich správné kontextové užití.

Více

Pravidla českého pravopisu

O co je naše řeč krásnější, o to je složitější. Proto jsou na našem webu volně dostupná velká Pravidla českého pravopisu, ve kterých se dozvíte nejen to, jak se správně slova skloňují a k jakému rodu přísluší, ale například také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní tvary.

Více

Slovník českých synonym a antonym

Ve Slovníku českých synonym a antonym naleznete nepřeberné množství významově podobných i zcela protikladných slov. Tento internetový slovník se stane Vaším nejlepším přítelem při rozšiřování slovní zásoby. Naleznete zde také informace o stylových příznacích jednotlivých významů, které Vám pomohou vyjadřovat se zcela přesně a adekvátně.

Více

Gramatika češtiny

V oddílu Gramatika češtiny naleznete současná jazyková pravidla, která se v našem jazyce ustalovala přirozeným procesem bezmála tisíc let. Jasné a stručné zpracování Vám pomůže najít i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Jsou zde podrobné informace o hláskosloví, morfologii a syntaxi.

Více